Our Activities in Norway Our Activities in Norway

Published on October 6th, 2010 | by ksc

0

Protest utenfor stortinget : Stopp brudd på menneskerettigheter i Jammu og Kashmir

6. Oktober 2011 holdt Kashmir Skandinavisk Råd en protest mot stadige brudd på menneskerettigheter i Jammu & Kashmir. I den anledning ble følgende notat overlevert til politikerne på stortinget:

Folk i indiske kontrollert Jammu og Kashmir er igjen ute i gatene og krever sin rett. Over hundre sivile er blitt drept bare i løpet av de siste hundre dagene. Hver dag blir minst en Kashmirer drept samtidig som det internasjonale samfunnet opprettholder en lang stillhet. Verden samfunnets likegyldighet sender et galt signal, ikke bare til folk i Jammu og Kashmir, men til hele den muslimske verden.

En ny generasjon ungdomm i Kashmir har tatt opp kampen for deres rettigheter og mot undertrykkelsen begått av indiske styrker. Den siste tids masseprotester i Kashmir har omdefinert motstandskampen og satt folks kampsak på agendaen. Uendelige portforbud og streiker har blitt en dagligdags rutine. Dette i kombinasjon med tilværelse av over 700 000 indiske militære og paramilitære styrker i Jammu og Kashmir vitner om en bevist strategi fra indisk side på å knuse en fredelig og demokratisk folkebevegelse med makt.

India har legalisert sin statstøttet terrorisme i Kashmir. Den har gitt sin okkupasjonsmakt fullmakter til å skyte for å drepe og konsesjonen til å undertrykke folk i Kashmir. En slik taktikk har ingen militært formål. Deres eneste tenkelige formål er å terrorisere et helt folk til å underkaste seg og gi opp sine legitime krav.

Spørsmålet om Jammu og Kashmir er et av de lengst stående tvister på FN-agenda. FN har erklært at selvbestemmelse, hvor folk i Jammu og Kashmir gis en mulighet til å avgjøre sin fremtid vil være en rettferdig måte å løse denne konflikten. En selvbestemmelse hvor folk i Jammu og Kashmir får lov til å avgjøre om regionen skal bli en del av India, Pakistan, eller bli en uanhengig suveren stat.

I løpet av siste seks tiår har atommaktene India og Pakistan utkjempet to kriger og opplevd flere militærkriser. Det nåværende opprøret er helt forskjellig fra de tidligere krisene. Ungdom er ledende i denne fredelige bevegelsen, og det er ingen tegn til terrorisme. Den fredelige bevegelsen fortjener internasjonal støtte for sine legitime mål.

Vi i Kashmir Skandinavisk Råd oppfordret verdenssamfunnet til å ta på alvor den nåværende situasjonen og bruke sin innflytelse til å stoppe brudd på menneskerettigheter i Jammu og Kashmir og kreve at India gir folk i Kashmir deres demokratiske rettigheter.


About the AuthorBack to Top ↑