Latest nyemeniger

Published on October 31st, 2016 | by K.

Indias overgrep i Kashmir må stanses!

Sivilbefolkningen Jammu og Kashmir har vært utsatt for massive brudd på grunnleggende menneskerettigheter i svært lang tid. 100 000 mennesker er blitt drept siden 1987. Samtidig som India på hjemmebane opptrer brutalt mot en liten minoritet, har landet utad forsøkt å fremstille seg som verdens største demokrati.

 

Kashmir-konflikten går tilbake til delingen i 1947 av det britiske India i det overveiende muslimske Pakistan og det overveiende hinduistiske India. Delingen førte til uenighet mellom Pakistan og India over hvem som skulle overta kontrollen over delstaten Jammu og Kashmir. FN kom på banen og gjennom flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd ble det vedtatt av folk i Kashmir gjennom en folkeavstemning skulle få bestemme over sin fremtid. FN resolusjoner, hvor India og Pakistan forpliktet seg til å holde en folkeavstemning i Kashmir, har dessverre aldri blitt gjennomført. Folk i Kashmir har i 70 år kjempet for sin rett til selvbestemmelse.

I den delen Jammu og Kashmir som har vært under indisk kontroll siden 1947 har sivilbefolkningen vært utsatt for massive brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det indiske militæret har gjennom Spesiallover som “Armed Forces Special Powers Act” (AFSPA) og “Public Safety Act“ fått frie tøyler til å arrestere, skyte og okkupere land. Dette bekreftes av Amnesty International som i sin India rapport for 2015/2016 skriver at myndighetene har videreført lover som gir sikkerhetsstyrker immunitet mot straffefølelse. I likhet med mange andre som tar opp brudd på menneskerettigheter i Kashmir har myndighetene også forsøkt å kneble Amnesty. I august i år i ble Amnesty India anmeldt og etterforsket av indisk politi for påstått oppvigleri etter en av dere lokale aktivister holdt et folkemøte for å diskutere brudd begått av indiske sikkerhetsstyrker i Kashmir-dalen. Dette har fått Amnesty Indias leder Aakar Patel til å uttale at “plass for det sivile samfunn og dissens krymper” og at sikkerhetsstyrkene bruker vilkårlig og overdreven makt mot demonstranter i Jammu og Kashmir. Også Human Rights Watch har bedt india etterforske bruk av dødlig makt mot demonstranter og følge FNs grunnleggende prinsipper om bruk av makt og skytevåpen av politiet (“Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”).

En annen lokal menneskerettighetsorganisasjon ”Association of the Parents of Disappeared persons” (APDP) har avdekket hundrevis av uidentifiserte gravplasser i Jammu og Kashmir. Deres rapport fra 2008 inneholder detaljerte opplysninger om massegravfunn i områder med stor indisk militær tilstedeværelse. Siden 2006 har nærmere 1000 mennesker blitt funnet i slike graver. Mer enn 8000 personer har forsvunnet i Jammu og Kashmir siden 1989.

Sivilbefolkningens ytrings-, bevegelses-, og organisasjonsfrihet er sterkt krenket i Kashmir. Ungdom arresteres og fengsles i årevis uten dom. En hel befolkning blir holdt i et umenneskelig og brutalt jerngrep av det indiske militæret. Arrestasjoner av sivile, drap på folk under arrest og forsvinninger av politiske aktivister har vært dagligdags i Kashmir i flere tiår. Det indisk-kontrollerte Kashmir er det mest militariserte området i verden i dag med over 700 000 militærstyrker utplassert på et lite område.

Siden juli i år, etter drapet på Burhan Wani, har Kashmir igjen blitt gjenstand for massiv uro. Det indiske militære har innført langvarige portforbud og hundrevis av sivile er blitt blinde på grunn av soldatenes bruk av gummikuler mot fredelige demonstranter. Over 90 sivile har mistet livet og 15000 er skadet siden juli i år. Sentrale ledere av selvstendighetsbevegelsen har vært fengslet, blant dem Yasin Malik. Hans helsetilstand er sterkt svekket, og livet hans sto lenge i fare. En annen er den kjente menneskerettighetsaktivisten Khurram Parvez. Han ble arrestert av inderne idet han var på vei til Genève for å delta i en menneskerettighetskonferanse i regi av FN. Siden har han vært i fengsel.

Den økonomiske og demokratiske fremgangen India har opplevd de siste tiårene har dessverre ikke nådd Kashmir. For sivilbefolkningen i Kashmir er India en okkupasjonsmakt som dreper deres barn. Et eksempel er fra 8. oktober hvor 12 gamle Junaid Ahmad ble drept av indiske styrker. Leger ved Sheri Kashmir Institute of Medical Sciences bekreftet ovenfor internasjonale medier at Ahmed døde av skadene etter å ha blitt skutt i hode og bryst. Mange unge har dessverre møtte samme kjebne som Junaid de siste månedene.

India har de siste årene prøvd å oppnå mer internasjonal anerkjennelse ved blant annet å sikte seg inn på en fast plass i den multinasjonale gruppen Nuclear Suppliers Group (NSG) og FNs sikkerhetsråd. Et India i FNs sikkerhetsråd, ledet av statsminister Narendra Modi fra det hindu-nasjonalistiske Bharatiya Janata Party som viser total mangel på respekt for minoriteter og menneskerettigheter generelt, er det siste vår verden trenger.

Norge må jobbe aktivt for at India overholder sine forpliktelser hva gjelder menneskerettigheter i Kashmir. Regjeringen må også gjøre det klart ovenfor India at internasjonal anerkjennelse ikke kan oppnås fullt ut før respekt for grunnleggende menneskerettigheter er etablert. Det bør formidles til India at landet er nødt til å rydde opp på hjemmebanen før de er klare til spille en mer sentral rolle internasjonalt. Videre må Norges regjering aktivt jobbe for å fasilitere og megle i konflikten mellom atommaktene India og Pakistan slik at de løser Kashmir-konflikten i tråd med den Kashmiriske befolkningens ønsker.

Kilde: nyemeninger.no og utrop.no


About the AuthorLeave a Reply

Back to Top ↑